Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri ile Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ İLE

BAZI YER İDARÎ YARGI HÂKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE YENİDEN İNCELEME TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Bazı yer bölge idare mahkemesi üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme TalebiveyaYeniden İncelemeye İtiraz Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

Talep Gönderme Yöntemi            

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.