Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri İle Bazı Yer İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ

İLE

BAZI YER İDARÎ YARGI HÂKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bazı yer bölge idare mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

Talep Gönderme Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.