Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

 

 

BAZI YER BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN MÜSTEMİR YETKİLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bazı yer bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile bazı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

 

 

Ek1: Bölge adliye mahkemelerine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 65 sayılı karar

Ek2: Adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 64 sayılı karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.