Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ve Üyeleri İle Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

  

BAZI YER BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİ İLE

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN

 MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU       

    

 

Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile bazı yer bölge adliye mahkemesi ve adlî yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-6’da gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerini Gösterir Tablo

2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerini Gösterir Tablo

3- Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

4- Bazı Yer 1. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

5- Bazı Yer 2, 3, 4 ve 5. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

6- Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.