Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Üyeleri İle Ankara Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

  

BAZI YER BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

ANKARA ADLÎ YARGI HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

           

Bazı yer bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile Ankara adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Yetkileri belirlenmeyen bazı yer hâkimlerinin müstemir yetki, yeniden inceleme ile tevziye yönelik diğer talepleri daha sonra yapılacak olan yetki çalışmasında karara bağlanacak olup ayrıca hâkim yetkilendirilmeyen mahkemelere kura ataması ile planlama yapılacaktır. 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

Ankara Adlî Yargı Hâkimlerin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Üyelerin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.