Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI YER BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

ADLİ YARGI HÂKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bazı yer bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı (31/05/2017-826)

Adli Yargı 1. Bölge Müstemir Yetki Kararı (31/05/2017-828)

Adli Yargı 2. Bölge Müstemir Yetki Kararı (31/05/2017-829)

Adli Yargı 3, 4 ve 5. Bölge Müstemir Yetki Kararı (31/05/2017-830)

Talep Gönderme Yöntemi           

  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.