Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI YER ADLÎ YARGI HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

          

Bazı yer adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 02/03/2017 tarihli ve 309 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Yetkileri belirlenmeyen bazı yer hâkimlerinin müstemir yetki, yeniden inceleme ile tevziye yönelik diğer talepleri daha sonra yapılacak olan yetki çalışmasında karara bağlanacak olup ayrıca hâkim yetkilendirilmeyen mahkemelere kura ataması ile planlama yapılacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle “Yeniden İnceleme Talebi” şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

EKİ:

1- Bazı Yer Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerin  Belirlenmesine İlişkin Karar

2- Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.