Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer Adlî Yargı Hâkimlerin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

  

BAZI YER ADLÎ YARGI HÂKİMLERİN

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

           

Bazı yer adlî yargı hâkimlerin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türü yeniden inceleme ise özellikle Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçildikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

 

EKİ:

1-    Bazı Yer Adlî Yargı Hâkimlerin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar 

2-    Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.