Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer 2, 3, 4 ve 5’inci Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin 04/06/2013 Tarih ve 1074 Sayılı Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI
MÜSTEMİR YETKİLERE İLİŞKİN DUYURU

2013 yılı Ana Kararnamesi sonrasında müstemir yetki taleplerinin toplanmasının ardından 21 Mayıs 2013 tarihinde müstemir yetki çalışmalarına başlanmış ve 2,3,4,5’ inci bölge hâkimlerinin yetkileri tamamlanarak ekli listelerde duyurulmuştur.

Bunun yanında; Adalet Bakanlığının Kadastro Kanununun 33/ A ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 7’inci maddesi hükümleri gereğince hazırladığı “Kadastro Mahkemelerinin Yargı Çevresinin Yeniden Belirlenmesi” hakkındaki teklifi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22.05.2013 tarih ve 460 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ekli listelerdeki şekilde yargı çevreleri yeniden düzenlenerek müstemir yetki çalışmalarında bu husus da dikkate alınmıştır.

Bu çerçevede; kadastro mahkemelerinde bulunan yıllanmış dosyaların tasfiye edilmesi, bu mahkemelerdeki yargılamaların hızlandırılması, doğru ve nitelikli karar oluşturulması amacına yönelik olarak yapılan bu çalışma sonrasında, bu mahkemelerde yetkilendirilen meslektaşlarımıza önemli bir görev düştüğünü ifade etmek gerekmektedir.

Kadastro mahkemelerinde yetkilendirilen meslektaşlarımızın, bu görevi en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmak amacıyla, bulundukları mahalde yetki verilenler ilk grupta, tayin ile atandıkları yerde yetki verilenler ise ikinci grupta eğitime alınacaklardır. Birinci eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay içerisinde ikinci bir eğitime alınmaları düşünülmektedir.

Ayrıca, bu hâkimlerimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine çalışma ziyaretine gönderilmeleri ve konularıyla ilgili olarak bilgi ve görgülerinin artırılması konusundaki çalışmalar sürmekte olup, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gruplar halinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Birinci bölgelerle ilgili yetki çalışmaları devam etmekte olup, daha sonra buna ilişkin duyuru yapılacaktır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

EK 1 : 2.Bölge Müstemir Yetkileri

EK 2 : 3.Bölge Müstemir Yetkileri

EK 3 : 4.Bölge Müstemir Yetkileri

EK 4 : 5.Bölge Müstemir Yetkileri

EK 5 : Bağlısı Olan Kadastro Merkezleri

EK 6 : Bağlısı Olmayan Kadastro Merkezleri

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.