Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bazı Mahaller ile Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Bazı Mahaller ile Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından 15/12/2014 tarihinde yapılan Yargıtay Üyeliği seçimi sonrasında Ankara, İzmir, İstanbul, Bakırköy ve İstanbul Anadolu Adliyelerinde oluşan hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyacı ile Yargıtayın tetkik hâkimi ihtiyacı dikkate alınarak, anılan mahallere atama yapılması planlanmaktadır.

Bu çerçevede; 

1-Ankara ve İzmir için birinci sınıf, diğer mahaller için birinci sınıfa ayrılmış olup, bulunduğu yerde 31/12/2014 tarihi itibarıyla iki yılını dolduranların taleplerinin değerlendirmeye alınmasına,

2- Yargıtay Tetkik Hâkimliği için mazereti bulunanların dışında meslekte iki yılını dolduranların taleplerinin değerlendirmeye alınmasına,

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazereti bulunanların talepleri öncelikli olarak görüşülmek üzere iş ve kadro durumu da dikkate alınarak mazeret kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.   

Bu kapsamda; daha önce mazeret kararnamesinde değerlendirilmek üzere talepte bulunanlar hariç olmak üzere, atanma talep formlarının 23 Aralık 2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar UYAP sisteminden elektronik imza ile imzalanarak Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir. 

Atanma talep formu gönderen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri ulaştıktan sonra 24 saat içerisinde mesaj veya elektronik posta yoluyla bildirim yapılacaktır. 

Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EKİ: Atama ve Talep Formu Doldurma Açıklaması

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.