Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri İle Bazı Ankara İdare Mahkemeleri Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ İLE BAZI ANKARA İDARE MAHKEMELERİ ÜYELERİNİN MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Bazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeleri ile bazı Ankara İdare Mahkemesi üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

1-Bazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2-Bazı Ankara İdare Mahkemesi Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Yeniden  Belirlenmesine İlişkin Karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.