Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Basın Duyurusu

Yeni Akit Gazetesi'nin 31/10/2016 tarihli nüshasının 15. sayfasında yayımlanan   "Yaz dönemi hâkim savcı atamasında FETÖ parmağı" başlıklı haberde; HSYK'nın 2015-2016 hâkim - savcı atamalarında etkin görev alan 4 tetkik hâkiminin bylock'çu çıktıkları öne sürülmüş ise de bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

 

HSYK'da görev yapan tetkik hâkimleri arasında şu ana kadar sadece 1 kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş olup bu kişi hakkında derhal gerekli işlemler yapılmıştır.

 

Haberde, FETÖ bağlantılı tetkik hâkimi (İ.C)'nin HSYK 1. Dairesi eski Başkanı (İ.O) ile bylock üzerinde yazıştığı ve bu yolla 2016 yılı hâkim - savcı atama kararnamelerine müdahale edildiği öne sürülmüş ise de, yetkililerden ve kamuya açık kaynaklardan alınan bilgiye göre bylock uygulamasının 2016 Şubat ayından itibaren örgüt üyelerince kullanılmadığı, kararname taslaklarının ise bu tarihten sonra hazırlandığı, ayrıca konu ile ilgili adli soruşturmalarda bu yönde bir bilgi ve bulguya ulaşılmadığı gibi Kurulumuz nezdinde de henüz bu yönde bir bilgi ve tespit bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2802 sayılı Kanun ve 6087 sayılı Kanun kapsamında hâkimler ve savcılar hakkında verdiği kararların HSYK ilgili Daireleri ve Genel Kurulunca üyeleri tarafından verildiği, ayrıca HSYK Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda çok sayıda tetkik hâkiminin HSYK Genel Sekreteri ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısının gözetiminde sınırlı yetki ile görev yaptığı dikkate alındığında; FETÖ'nün bir tetkik hâkimi vasıtasıyla hâkim ve savcıların atamalarına etkin şekilde müdahale ettiği iddiasının gerçekçi olmadığı açıktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01/11/2016

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.