Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Basın Açıklaması

Bazı basın yayın organlarında “HSK’nın savcı-hakim alımında sınav kalktı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı, HSK’da KPSS olmayacak” ve benzeri şekillerde yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Öncelikle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 9/A maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylığına yönelik yazılı yarışma sınavına ilişkin süreç Adalet Bakanlığının görev ve yetkisinde olup Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylığı yazılı yarışma sınavı sürecinde herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na personel alımına ilişkin düzenleme 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Anılan Yasa hükmü “Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezî sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir.” şeklinde bir düzenlemeye sahiptir. Düzenleme içeriğinden KPSS sınavının hâlen geçerli olduğu açıkça görülmektedir.

Haberlere konu 03/05/2002 tarihli Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 3 üncü maddesinde yapılan 03/03/2020 tarihli değişiklik ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu yalnızca yönetmelikte sayılan istisnalar arasına eklenmiştir. Söz konusu değişiklik, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 13 üncü maddesine aykırı düzenlemeler içeren yönetmeliğin, adı geçen Kanun ile uyumlaştırılması amacını taşımaktadır.

HSK’nın görevlerinin niteliği gereği, personel alımı sürecinde mevzuata uygun şekilde KPSS ile sonrasında yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlar tatbik edilmektedir.

Yönetmelik’te yer alan değişikliğin hâkim ve Cumhuriyet savcısı alımı ile ilgili olmadığını, Kurula personel alımı işlemine ilişkin 6087 sayılı Kanun’da yer alan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla tüm görevlerinde olduğu gibi, personel alımı işlemlerinde de liyakat esasını ön planda tutarak titizlikle çalışmaya devam ettiğini,

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.