Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı XIII. Konferansı

Kurulumuzun üyesi olduğu Balkan ve Avro-Akdeniz Ülkeleri Yargı Kurulları Ağı’nın (BEMNCJ) 13. Konferansı, 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde Ağ üyesi ülkelerin katılımıyla Karadağ’ın Budva şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Karadağ Yargı Kurulu Başkanı sayın Dr. Mladen Vukcevic, Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı sayın Vesna Medenica ve Karadağ Adalet Bakanlığı Yargı, Cezai Mevzuat ve Denetim Organizasyonu Müdürlüğü Genel Müdürü sayın Marijana Lakovic Draškovic tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan Konferansa Kurulumuzu temsilen 2. Daire Üyesi sayın Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Zeki Uysal katılmışlardır.

Daha önceki Konferansta belirlenen “Bilimsel İlişkiler İle İlgili Olarak Yargı Kurulları ve Diğer Devlet Kurumları Arasındaki İlişki” ve “Terörle Mücadelede Yargı Kurullarının Rolü- Hakim ve Savcıların Sosyal Medya Kullanımı” konuları bu Konferansta ele alınmış ve üye ülkeler, sözü edilen konularla ilgili olarak bazı tavsiye kararlarını kabul etmişlerdir. (Ek-1)

Toplantının ilk gününde sayın Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu tarafından Terörle Mücadelede Yargı Kurullarının Rolü- Hakim ve Savcılar Tarafından Sosyal Medya Kullanımı konularında bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, Macaristan (Ulusal Yargı Ofisi) 3 yıl süreyle Ağ Sekretaryasını yürütmek üzere tekrar seçilmiştir

Ayrıca, 14. Konferansın gelecek yıl Bosna Hersek/Saraybosna’da düzenlenmesine karar verilmiş ve önümüzdeki yıl Konferansında görüşülmek üzere “1. Yargıda Bağımsızlık Faktörü Olarak Hakimlerin ve Savcıların Tarafsızlığının, Dürüstlüğünün ve Hesap Verebilirliğinin Rolü” ve “2. Yargıda Elektronik İşlemlerin Geleceği” konuları belirlenmiştir.

 

 

Ek-1: Kararlar ve Tavsiyeler

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.