Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı XII. Konferansı

Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı XII. Konferansı

 

 

Kurulumuzun yönetim kurulu üyesi olduğu Balkan ve Avro-Akdeniz Ülkeleri Yargı Kurulları Ağı’nın (BEMNCJ) 12. Konferansı, 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Ağ üyesi ülkelerin katılımıyla Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya HSK adına Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Turan Kuloğlu ve Dış ilişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Sayın Zeki Uysal ile Sayın Halil Akkız katılmışlardır.

Daha önceki Konferansta belirlenen “Tarafsızlık ve Etik Kodlar ile Yargının ve Tarafsızlığın Geleceği” ve “Terörle Mücadelede Yargı Kurullarının Rolü” konuları bu Konferansta ele alınmış ve üye ülkeler, sözü edilen konularla ilgili olarak bazı tavsiye kararlarını kabul etmişlerdir. (Ek-1)

Toplantının ilk gününde HSK Tetkik Hakimi Sayın Zeki Uysal tarafından halen Avrupa Konseyi ile birlikte Kurulumuzca yürütülmekte olan “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi”; ikinci günde ise, yine HSK Tetkik Hakimi Sayın Halil Akkız tarafından “HSK’nın Yeni Yapısı” ile ilgili olarak üye ülkelere sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Tüzükte yapılan değişiklikle başkanın en fazla bir dönem daha seçilebileceğine ilişkin sınırlama kaldırılmış ve süresi dolan mevcut başkan Arnavutluk Yüksek Yargı Konseyi Üyesi Gjin Gjoni yeniden 2 yıllığına Ağ Başkanı olarak seçilmiştir. 

Konferansta “Organizasyon Kuralları ve Ağ’ın Yönetimi” kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. (Ek-2) Ayrıca, 2017-2018 Yıllık Planı kabul edilmiştir.

Sırbistan’ın Ağ’a üyelik talebi Konferansta oylanarak kabul edilmiş ve Sırbistan, Ağ’ın resmi üyesi haline gelmiştir. 

Süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine Bulgaristan, Bosna-Hersek, Karadağ, Macaristan ve Kosova seçilmişlerdir.   

Ayrıca, 13. Konferansın gelecek yıl Karadağ’da düzenlenmesine karar verilmiş ve önümüzdeki yıl Konferansında görüşülmek üzere iki ayrı konu belirlenmiştir. 

Bunlardan ilkinin, konunun önemi dikkate alınarak daha derinlemesine ele alınması amacıyla aynı zamanda bu toplantıda da görüşülen 1. Terörle Mücadelede Yargı Kurullarının Rolü olması ve bu konunun “Hakim ve Savcıların Sosyal Medya Kullanımı” ile ilgili yapılacak bir Anketle birlikte tekrar ele alınması kararlaştırılmıştır. Görüşülecek ikinci konu ise, 2. “Yargı Kurulları ile Diğer Devlet Kurumları Arasındaki İlişkiler” olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

Ek-1: Kararlar ve Tavsiyeler

Ek-2: Organizasyon Kuralları ve Ağ’ın Yönetimi 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.