Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı

Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı 

 

Kurulumuzun yönetim kurulu üyesi olduğu Balkan ve Avro-Akdeniz Ülkeleri Yargı Kurulları Ağı’nın (BEMNCJ) 11. Konferansı, 13 ve 14 Haziran 2016 tarihlerinde Ağ üyesi ülkelerin katılımıyla Roma’da gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya HSYK adına Başkanvekili ve aynı zamanda 2.Daire Başkanı sayın Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter sayın Bilgin Başaran ve Dış ilişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Zeki Uysal katılmışlardır.

 

 Konferansın iki ana konusu “Yargının Etkinliğini Arttırmanın Bir Faktörü Olarak Hâkimlerin ve Savcıların İç Bağımsızlığı” ve “Yargı Bağımsızlığında Medyanın Rolü” olmuştur. Üye ülkeler, bu konularla ilgili olarak bazı tavsiye kararlarını kabul etmişlerdir. (Ek-1: Tavsiye Kararları)

 

Buna ek olarak, Arnavutluk Yüksek Yargı Konseyi Üyesi Gjin Gjoni bir yıllık süreyle yeniden Ağ Başkanı seçilmiştir. Başkanın görev süresinin 2017 yılında bir yıldan iki yıla çıkarılmasına karar verilmiş ve bu hususla ilgili Kuruluş sözleşmesinde değişiklik yapılmıştır. (Ek-2: Kuruluş Sözleşmesi) Ayrıca, BEMNCJ’nin resmi logosu ile 2016-2017 Yıllık Çalışma Planı da onaylanmış ve Ağın resmi websitesi (www.bemncj.org ) ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

 

Ayrıca, 12. Konferansın 1. Tarafsızlık ve Etik Kurallar, 2. Terörle Mücadelede ve Hâkimlerin Güvenliğinde Yargı Kurullarının Rolü konuları ile ilgili olarak gelecek yıl 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2017 tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Alınan kararlar, Konferans bitiminde üye devletlerin de katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

 

Ek-1: Tavsiye Kararları

Ek-2: Kuruluş Sözleşmesi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.