Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Azerbaycan ve Özbekistan Çalışma Ziyaretleri

Kurulumuzun ev sahipliğinde 22-23 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da “Türk Dili Konuşan Ülkeler Yargı Kurulları" adı altında icra edilen toplantı ile ilk adımı atılan sürecin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde devamının sağlanması ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Bir Millet İki Devlet’ olduğumuz, dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü şehrinde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı ve Azerbaycan Yüksek Mahkemesi ile ata yurdumuz Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Yüksek Yargı Kurulu’na, 5-11 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu ziyaretlere Kurulumuzu temsilen, Kurulumuz 2. Daire Üyesi Sayın Aysel Demirel başkanlığında İkinci Daire Üyesi Sayın Sinan Esen, Birinci Daire Üyeleri Sayın Ömür Topaç, Sayın Havvanur Yurtsever, Sayın Ömer Faruk Yıldırım, Birinci Daire Üyesi/Bakan Yardımcısı Sayın Akın Gürlek, Genel Sekreter Sayın Atila Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Osman Nuri Yiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Sinan Ekici ile Tetkik Hâkimleri Sayın Hakan Bulut ve Sayın Mehmet Emre Sarıyıldız tarafından katılım sağlanmıştır.

 

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı ve Azerbaycan Yüksek Mahkemesi ile Mahkeme Hukuk Şurası'nın yapısı, görevleri, işleyişi ve Azerbaycan hukuk sistemi içindeki yerleri hakkında bilgi edinilmiş; ziyaretin Özbekistan kısmında ise Özbekistan Yüksek Yargı Kurulunun yapısı, görevleri, işleyişi ile Özbekistan hukuk sistemi hakkında ayrıntılı bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ziyaretler çerçevesinde, başta Kurulumuzun yapısı, görevleri, işleyişi olmak üzere Türk yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş, işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağına ilişkin önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışma içerikleri görüşülmüş ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulunularak hediye takdim merasimleri düzenlenmiştir.

 

Öte yandan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını simgeleyen Zafer Bayramı münasebetiyle Azerbaycan Başsavcılığının düzenlediği etkinlikte konuşan heyet başkanımız Sayın Aysel Demirel tarafından Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Bayramı tebrik edilmiştir.

 

Heyetimiz, çalışmalarını tamamladıktan sonra 11 Kasım 2023 günü yurda dönmüştür.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.