Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Strazburg'da Yapılan 1.Çalışma Grubu Toplantısına Katılmıştır.

Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Strazburgda Yapılan 1.Çalışma Grubu Toplantısına katılmıştır.

 

“Cezai İşlemlerde Mağdur ve Tanıkların Hakları Bağlamında Savcıların Rolü”e ilişkin Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin 12 Nolu görüşünün oluşturulması amacıyla, 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Fransa/Strazburgda düzenlenen çalışma grubu toplantısına Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi Üyesi Sayın Ramazan KAYA, Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Sayın Sibel DEMİR SALDIRIM ve Sayın Zeki UYSAL katılmışlardır. Toplantı sırasında, “Savcılar ve Diğer Aktörlerin Mağdur Haklarının Uygulanmasında ve Bu Hakların İhlali Halinde Rolleri” ne ilişkin başlıkta taslak metni hazırlama görevini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üstlenmiştir. Avrupa Savcıları Danışma Konseyi Genel Kuruluna sunulacak taslak metin üzerindeki çalışmalara 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde Fransa/Pariste devam edilecektir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.