Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 15-16 Haziran 2017 Tarihinde Pariste Düzenlenen CCPE 2. Çalışma Grubu Toplantısına Katılmıştır

Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 15-16 Haziran 2017 Tarihinde Pariste Düzenlenen CCPE 2. Çalışma Grubu Toplantısına Katılmıştır

 

 

“Cezai İşlemlerde Mağdur ve Tanıkların Hakları Bağlamında Savcıların Rolü” ilişkin Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin 12 Nolu Görüşünün oluşturulması amacıyla, 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde Fransa/ Pariste düzenlenen 2. Çalışma Grubu toplantısına Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1.Daire Üyesi Sayın Hüseyin ŞAHİN, Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Sayın Sibel DEMİR SALDIRIM ve Sayın Halil AKKIZ katılmışlardır. Toplantı sonucunda hazırlanan 12 nolu Görüş Taslağı üzerinde Sekreterlik tarafından son değişikler yapıldıktan sonra taslak metnin Çalışma Grubu üyelerine gönderilmesi kararlaştırılmıştır. CCPE Çalışma Grubu çalışmalarını bitirdikten sonra Taslak Görüş, 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Fransa/Strazburgda Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin 12. Genel Kuruluna sunulacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1.Daire Üyesi Sayın Hüseyin ŞAHİN Başkanlığındaki HSK Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı MUSA’ya nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.