Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 12. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 12. Genel Kurul Toplantısı

 

 

 Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 12. Genel Kurul Toplantısı 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Fransa/Strazburg’da gerçekleştirilmiştir.

 Toplantıya HSK adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri sayın Zeki Uysal ve sayın Ali Rıza Ülker katılmışlardır.

 Toplantıda bir önceki yıl genel kurul toplantısında üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve HSK’nın da üyesi olduğu 2017 yılı çalışma grubu toplantılarında taslak raporu hazırlanan “Ceza Yargılamasında Mağdur ve Tanıkların Hakları İle İlgili Olarak Savcıların Rolü” başlıklı konu üzerinde çalışmalar yapılarak CCPE’nin 12 No’lu Görüşüne son hali verilmiştir.

 Ayrıca, süresi dolan başkan ve başkan yardımcıları aynı görevlerine yeniden seçilmişlerdir. 

Diğer yandan, HSK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimi sayın Ali Rıza Ülker; CCPE’nin 2018 yılı için “Bağımsızlık, Hesap Verilebilirlik ve Savcı Etiği” başlığı altında hazırlamayı kararlaştırdığı 13 No’lu Görüşüne esas alınacak Taslak Raporu oluşturmak konusunda yetkili ve görevli olan CCPE 2018 yılı Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir. 

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.