Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) 18. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak,savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 18. Genel Kurulu Toplantısı 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Fransa/Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurula Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ile gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşlar katılmakta olup; Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Onur USTALİ tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda daha önce üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve Çalışma Grubu tarafından hazırlanan CCPE’nin 18 No’lu Savcılık Kurumları ve Yönetimlerine yönelik Görüş Taslağı ile üye ülkelerin sistemlerine yönelik oluşturulan “Avrupa Konseyi Devletlerinde Savcılık Kurullarına ve Savcılığın Yönetimine İlişkin Diğer Kurumlara Genel Bakış” ve “Savcılık Hizmetlerinin Çalışmalarında ve Uluslararası İşbirliğinde Dijitalleşme” konulu tematik çalışmalarına ilişkin sunumlar yapılmış ve üyeler söz alarak bunlara dair değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Çalışmalar bu başlıklarla tamamlanmakla, süresi dolan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Büro ve Çalışma Grubu üyelerinin seçimleri yapılmıştır.

Kurulumuz Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Onur Ustali, CCPE tarafından 2024 yılı için hazırlanması kararlaştırılan 19 No’lu Görüşe esas alınacak Taslak Raporu oluşturmakla yetkili ve görevli kılınan Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

Genel Kurul son gün yapılan sunumlar sonrasında kapanış ve teşekkür konuşmaları ile 2024 yılı programı ve takvimine yönelik bilgilendirme akabinde sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.