Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) 17. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 17. Genel Kurulu Toplantısı 3-4 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa/Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurula Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ile gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşlar katılmakta olup; Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Onur USTALİ tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda daha önce üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve Çalışma Grubu tarafından Taslak Raporu hazırlanan ‘Savcıların Çevrenin Korunmasındaki Rolü” konusuna ilişkin çalışmalar yapılarak CCPE’nin 17 No’lu Görüşüne son hali verilmiştir.

Bununla birlikte, süresi dolan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Büro ve Çalışma Grubu üyelerinin seçimleri yapılmıştır.

Kurulumuz Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Onur Ustali, CCPE tarafından 2023 yılı için hazırlanması kararlaştırılan 18 No’lu Görüşe esas alınacak Taslak Raporu oluşturmakla yetkili ve görevli kılınan Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

Genel Kurul son gün yapılan sunumlar sonrasında kapanış ve teşekkür konuşmaları ile 2023 yılı programı ve takvimine yönelik bilgilendirme akabinde sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.