Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi(CCPE) 15. Genel Kurul Toplantısı ile 28. Çalışma Grubu Toplantısı

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin(CCPE) 15. Genel Kurul Toplantısı 18-19 Kasım 2020 tarihlerinde video konferans yolu ile gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya Kurulumuz adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Ali Rıza Ülker ile Onur Ustali katılmışlardır.

 

Toplantıda daha önce üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve Kurulumuz temsilcisinin de üyesi olduğu 2020 yılı çalışma grubu toplantılarında taslağı hazırlanan ‘Olağanüstü Durumlarda ve Özellikle Salgın Sürecinde Savcıların Rolü’ başlıklı konu üzerinde çalışmalar yapılarak CCPE’nin 15 No’lu Görüşüne son hali verilmiştir.

 

Ayrıca, süresi dolan başkan ve başkan yardımcısı ile büro üyeleri yerine seçim yapılmıştır.

 

Diğer yandan, HSK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Ali Rıza Ülker; CCPE’nin 2021 yılı için hazırlamayı kararlaştırdığı 16 No’lu Görüşüne esas alınacak taslağı oluşturmak konusunda yetkili ve görevli olan CCPE 2021 yılı Çalışma Grubuna üye olarak görevlendirilmiştir.

 

Bu kapsamda Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 28. Çalışma Grubu Toplantısı 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde video konferans yolu ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurulumuz adına Tetkik Hâkimi Ali Rıza Ülker ve beraberinde Tetkik Hâkimi Onur Ustali katılmışlardır.

 

Toplantıda ‘Uluslararası Mahkemelerin ve Sözleşme Organlarının Kararlarında Savcıların Uygulamadaki Bağımsızlığı’ konusunda CCPE’nin 16 No’lu Görüşünün taslağını oluşturmak üzere çalışmalar yapılmış ve diğer çalışma grubu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.