Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) 14. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 14. Genel Kurul Toplantısı 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Fransa/Paris'te gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya HSK adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri sayın Emine Burcu Sinoplu ve sayın Ali Rıza Ülker katılmışlardır.

Toplantıda bir önceki yıl genel kurul toplantısında üzerinde çalışılması kararlaştırılan ve HSK’nın da üyesi olduğu 2019 yılı çalışma grubu toplantılarında taslak raporu hazırlanan “Yolsuzluk ve Yolsuzlukla İlgili Ekonomik ve Finansal Suçlarla Mücadelede Savcıların Rolü” başlıklı konu üzerinde çalışmalar yapılarak CCPE’nin 14 No’lu Görüşüne son hali verilmiştir.

Ayrıca, süresi dolan başkan ve başkan yardımcısı yerine seçim yapılmıştır.

Diğer yandan, HSK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimi sayın Ali Rıza Ülker; CCPE’nin 2020 yılı için hazırlamayı kararlaştırdığı 15 No’lu Görüşüne esas alınacak Taslak Raporu oluşturmak konusunda yetkili ve görevli olan CCPE 2020 yılı Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.