Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Heyetinin Kurulumuzu Ziyareti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Heyetinin Kurulumuzu Ziyareti

 

 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2013 yılı Genel Kurul (İlkbahar) toplantısında kabul edilen “Türkiye ile Denetim Sonrası Diyalog Süreci” kapsamında ülkemiz ile ilgili hazırlanacak rapora esas teşkil etmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ülkemizde bulunan AKPM Denetim Komisyonu Raportörü ve Sırp Milletvekili Natasa VUCKOVIC ile AKPM Denetim Komisyonu Raportörü ve Norveç Milletvekili Angebjorg Amanda GODSKESEN ve AKPM Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie AFFHOLDER’dan oluşan heyet, 12 Mayıs 2016 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ziyaret etmişlerdir.

 

Ziyaretçi heyeti HSYK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz, HSYK 1.Dairesi Başkanı Sayın Halil Koç ve HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgân Karyağdı Genel Kurul Toplantı Salonunda kabul etmişlerdir.

 

Kabul çerçevesinde, GRECO ve Venedik Komisyonu tarafından yayınlanan son rapor ve deklarasyon ile bunlara Kurulumuzca verilen yanıtlar, Türkiye’de görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının atanması, disiplin işlemleri ve Kurulumuzca yürütülen uluslararası projeler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

 

Hediye takdiminin ardından misafir heyetin Kurulumuzdan ayrılması ile ziyaret sona ermiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.