Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in Kurulumuzu Ziyareti

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Sayın Nils Muiznieks başkanlığında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ofisi Direktör Yardımcısı Sayın Giancarlo Cardinale ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Danışmanı Sayın Hasan Bermek’ten oluşan heyet, 12 Nisan 2016 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ziyaret etmişlerdir.

Ziyaretçi heyeti HSYK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz, HSYK 1.Dairesi Başkanı Sayın Halil Koç, HSYK Genel Sekreteri Sayın Bilgin Başaran ve HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgân Karyağdı Genel Kurul Toplantı Salonunda kabul etmişlerdir.

Kabul çerçevesinde, Türkiye’de hakim ve Cumhuriyet savcılarının ifade özgürlüğü ve Kurul işlemlerinde insan hakkı ihlallerini önleme konusunda sürdürülen faaliyetler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Hediye takdiminin ardından misafir heyetin Kurulumuzdan ayrılması ile ziyaret sona ermiştir. 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.