Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Konseyi İç Gözetim Direktörlüğü Değerlendirme Bölümü Başkanı’nın Kurulumuzu Ziyareti

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ülkemizde bulunan Avrupa Konseyi İç Gözetim Direktörlüğü Değerlendirme Bölümü Başkanı Sayın Aygen Becquart, Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü Başkanı Sayın. Prof. Dr. Osman Doğru ve Sayın Didem Soyaltın’dan oluşan heyet, 18 Nisan 2016 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ziyaret etmişlerdir.

 

Ziyaretçi heyeti HSYK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz, HSYK 1.Dairesi Başkanı Sayın Halil Koç, HSYK 2.Daire Üyesi Sayın Ramazan Kaya, HSYK Genel Sekreteri Sayın Bilgin Başaran ve HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgân Karyağdı Genel Kurul Toplantı Salonunda kabul etmişlerdir.

 

Kabul çerçevesinde, Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ), Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi (CCJE), Avrupa Savcıları Danışma Konseyi  (CCPE) ve Venedik Komisyonu gibi kuruluşlarla olan ilişkilerimiz, bu kuruluşların yakın zamanda yayınladığı rapor ve deklarasyonlar ile bunlara Kurulumuzca verilen yanıtlar, bu kuruluşların ülkemize ne gibi faydalarının bulunduğu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserince 2012 yılında ülkemiz ile ilgili hazırlanan Rapor hakkında kurulumuzun görüşlerinin ne olduğu konularında ve Kurulumuzca yürütülen uluslararası projeler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

 

Hediye takdiminin ardından misafir heyetin Kurulumuzdan ayrılması ile ziyaret sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.