Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi’nin (CCJE) 18. Genel Kurul Toplantısı ve “Yargıda Dürüstlük ve Yolsuzluğun Önlenmesi” Konferansı

Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi’nin (CCJE) 18. Genel Kurul Toplantısı ve “Yargıda Dürüstlük ve Yolsuzluğun Önlenmesi” Konferansı

 

 

07-11 Kasım 2017 tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen “Yargıda Dürüstlük ve Yolsuzluğun Önlenmesi” konulu konferans ile Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi’nin (CCJE) 18. Genel Kurul toplantısına Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Sayın Yaşar Şimşek ile Tetkik Hakimi Sayın Burcu Sinoplu katılmışlardır.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjorn Jagland’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, CCJE Başkanı Nils Engstad, GRECO Başkanı Marin Mrcela,  EAJ Başkanı Jose Igreja Matos, CCJE Başkan Yardımcısı Duro Sessa, CCJE Üyeleri Alain Lacarabats, Paul Maffei, Nina Betetto,  Aneta Arnaudovska ve George Birmingham tarafından yargıda yolsuzlukla mücadele, Avrupa ülkelerinde yargıda dürüstlüğün önündeki engeller, yasama ve yürütme organından gelen müdahalelere karşı yolsuzluğun önlenmesi yöntemleri, yargının bu alandaki sorumlulukları, dürüstlük kuralının ihlalinin sonuçları konularında sunumlar yapılmış, soru-cevap ve tartışmalar bölümünde Türkiye hakkındaki bazı iddialara cevaplar verilmiştir.

CCJE’nin 18. Genel Kurul toplantısında ise, “İçtihat Birliği Sağlanmasında Mahkemelerin Rolü” konulu 20 No’lu Görüş taslağı  üzerinde fikirler beyan edilerek taslak kabul edilmiş, CCJE Bürosu tarafından hazırlanan  “Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlık” konulu raporun içeriği tartışılmış, raporda yer verilen Türkiye’ye ilişkin konular hakkında sözlü cevaplarımız sunularak,  yazılı cevaplarımızın rapora eklenmesi suretiyle Bakanlar Komitesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, Polonya’daki son gelişmeler hakkında CCJE tarafından bir bildiri yayınlanması kabul edilmiş, CCJE’nin yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları seçilmiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.