Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Konseyi’nin danışma organlarından olan CEPEJ’in 39. Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde Strazburg/Fransa’da düzenlenmiştir. Toplantıya Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Dr. Zeki UYSAL katılmıştır.

Toplantıda, üye ülkelerdeki gelişmelerin ele alındığı bölümde, Tetkik Hâkimi sayın Dr. Zeki UYSAL tarafından Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış olup, Yargının Etkinliği Bürosunun kuruluş, görev ve yetkileri açıklanarak bu konuda diğer uluslararası gelişmeler yanında CEPEJ çalışmalarının da takip edildiği belirtilmiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.