Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Konseyi’nin danışma organlarından olan CEPEJ’in 39. Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde Strazburg/Fransa’da düzenlenmiştir. Toplantıya Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Dr. Zeki UYSAL katılmıştır.

Toplantının açılış konuşması; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Standartlarını Uygulama, Adalet ve Hukuki İşbirliği Direktörü sayın Frédéric DOLT tarafından yapılmıştır. 

Toplantıda, CEPEJ çalışma grupları olan Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi (GT-EVAL), Adaletin Kalitesi (GT-QUAL), Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) ve Siber Adalet ve Yapay Zekâ (GT-CYBERJUST) tarafından, devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda,  5 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 2022 yılı CEPEJ Avrupa Yargı Sistemleri Değerlendirme RaporuCEPEJ üyelerine sunulmuştur. CEPEJ İşbirliği Programı kapsamında yararlanıcı ülkeler ile yürütülen programlarla ilgili alınan mesafeler ve planlanan hususlarla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Hâkimlerin İşe Alınması ve Terfi Sürecinde Cinsiyet Çeşitliliğinin Sağlanmasına İlişkin İlkeler ve İdari Arabuluculuğu Teşvik Etmeye Yönelik Kılavuz” kabul edilmiştir.

Diğer yandan, son dört yıldır CEPEJ Başkanlığı görevini yürüten sayın Ramin GARAGURBANLI’nın (Azerbaycan) görev süresinin dolması nedeniyle yapılan oylama neticesinde sayın Francesco DEPASQUALE (Malta) iki yıl süreyle CEPEJ Başkanı olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Ayrıca, görev süresi dolan başkan yardımcısı ve iki büro üyesinin yerine de seçim yapılmıştır.

Gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla 39. CEPEJ Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.