Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Konseyinin danışma organlarından olan CEPEJ’in 37. Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Strazburg/Fransa’da -ayrıca çevrimiçi şekilde- düzenlenmiştir. Toplantıya Kurulumuz adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Dr. Zeki UYSAL katılmıştır.

Toplantının açılış konuşması; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü sayın Christophe POIREL ve İnsan Hakları Uygulama, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartları Departmanı Direktörü sayın Mikhail LOBOV tarafından yapılmıştır. 

Toplantıda, CEPEJ çalışma grupları olan Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi (GT-EVAL), Adaletin Kalitesi (GT-QUAL), Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) ve Siber Adalet ve Yapay Zekâ (GT-CYBERJUST) tarafından devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında daha önceden duyurulan gündem uyarınca katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Bu kapsamda, yeni teknolojilerin verimliliğini ve temel haklara saygıyı uyumlu hale getirmeyi amaçlayan ve Yargı Sistemlerinde ve Çevrelerinde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Avrupa Etik Şartının uygulamaya yönelik takibine dair kararlara da rehberlik edecek olan “Daha İyi Bir Adalet İçin Dijitalleşme Eylem Planı” gelecek dört yılı kapsayacak şekilde kabul edilmiştir. Sözü geçen Etik Şartın uygun bir şekilde takibini garanti altına almak için ayrıca “Revize Edilmiş Yol Haritası” belirlenmiştir. Ek olarak, mahkeme süreçlerinin kısaltılmasına dair hâkimlerin tasarrufunda bulunan yöntemler öngörmekte olan “Mahkemelerde Elektronik Dosyalamaya ve Mahkemelerin Dijitalleşmesine Dair Rehber İlkeler” ile Revize Edilmiş Adli Zaman Yönetimi SATURN Rehber İlkeleri” kabul edilmiştir. Diğer yandan, “2022-2023 CEPEJ Aktivite Programı” kabul edilerek CEPEJ çalışma gruplarının yetkileri yenilenmiştir. Ayrıca, toplantı sırasında “2021 Kristal Adalet Terazisi Ödülü” takdim töreni gerçekleştirilmiştir.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla toplantı sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.