Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Konseyi bünyesinde 2002 yılında kurulan ve Konsey üyesi ülkelerin adalet sistemlerini incelemek için düzenli bir süreç öngörmekte olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Genel Kurul Toplantısı, 8 Aralık 2020 tarihinde koronavirüs pandemisine ilişkin önlemler kapsamında videokonferans yoluyla düzenlenmiştir. Bahsi geçen toplantıya Kurulumuz adına Tetkik Hâkimleri sayın Zeki UYSAL ile sayın Onur USTALİ katılmışlardır.

 

Daha önceden ilan edilerek duyurulan özel bir tema başlığı olmaksızın, gündemde yer verilen konu başlıklarının sırasıyla görüşülmesi suretiyle gerçekleştirilen toplantının açılış konuşması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü sayın Christophe POIREL tarafından yapılmıştır.

 

Buna ek olarak, Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi (CEPEJ-GT-EVAL), Adaletin Kalitesi (CEPEJ-GT-QUAL), Yargıda Zaman Yönetimi (CEPEJ-SATURN) ve Siber Adalet ve Yapay Zeka (CEPEJ-GT-CYBERJUST) tarafından ayrı ayrı olmak üzere devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

 

Belirlenen gündem kapsamında, 2018 yılı verileriyle hazırlanarak daha önceden ilan edilen “2020 Değerlendirme Dönemi Avrupa Yargı Sistemleri CEPEJ Değerlendirme Raporu” ile ilgili Avrupa Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı verileriyle hazırlanacak olan 2022 yılı raporuyla ilgili hazırlık çalışmalarının başlatılması kararlaştırılmıştır. Diğer yandan, Avrupa Komisyonu ile başlatılan işbirliğinin devamından sağlanan memnuniyet ifade edilmiş ve işbirliğinin ayrıntılarıyla ilgili üç başlık altında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bahsi geçen işbirliğinin sürdürülmesi için CEPEJ-GT-EVAL çalışma grubu görevlendirilmiştir.

 

Toplantının devamında, “Adalet ve Yargı Alanında Yapay Zeka Araçlarının ve Hizmetlerinin Onaylanması İçin Bir Mekanizmanın Olası Tanıtımı: Eylem Planı ve Fizibilite Çalışması” isimli çalışma kabul edilmiştir. Söz konusu çalışmanın, CEPEJ’in Aralık/2018 de benimsediği ve Avrupa Konseyince benimsenen değerlere uygun olarak Avrupa yargı sistemlerinde yapay zekanın uygulama sorumluluğunu teşvik eden ilk adım niteliğindeki “Yargı Sistemlerinde ve Çevrelerinde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Etik Şart”ın uygulanması noktasındaki ihtiyacın farkında olarak hazırlandığı belirtilmiştir. Bahsi geçen çalışmanın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Şubat/2021 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya arz edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Diğer yandan, CEPEJ’in; Arnavutluk, Azerbaycan, İspanya, Gürcistan, Kosova, Letonya, Malta, Moldova, Slovakya, Fas ve Tunus ülkeleriyle gerçekleştirdiği güncel işbirliği programlarında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan videolar katılımcıların istifadesine sunulmuştur.

 

Toplantının son bölümünde; başta CEPEJ Başkanı olmak üzere, 2 yıllık görev süreleri dolan Başkan Yardımcısı ve büro üyeleri için seçim yapılmıştır. Bu kapsamda, halen CEPEJ Başkanı olarak görev yapan sayın Ramin GURBANOV (Azerbaycan) yürürlükteki mevzuat uyarınca 2 yıllık süre ile yeniden ve son defa olmak üzere CEPEJ Başkanı olarak seçilmiştir. Başkan Yardımcısı sayın Ivana BORZOVA’nın (Çekya) yerine sayın Francesco DEPASQUALE (Fransa) Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

 

CEPEJ’in bundan sonraki Genel Kurul toplantılarının sırasıyla 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde Malta’da (kesinleşmemekle birlikte) ve 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Stazburg’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla CEPEJ Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.