Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 42. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) 42. Genel Kurul Toplantısı 18-19 Haziran 2024 tarihlerinde Strazburg’da (Fransa) yer alan Avrupa Konseyi Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurulumuz adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Hilal Tuğçe KILIÇ katılmıştır.


Toplantıyı açış konuşması; Komisyona geçtiğimiz yıl başkan olarak seçilen Sayın Francesco DEPASQUALE (Malta) tarafından yapılmıştır. 


Toplantıda, önceden belirlenen gündem dahilinde katılımcılar, CEPEJ çalışma grupları olan Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi (GT-EVAL), Adaletin Kalitesi (GT-QUAL), Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) ve Siber Adalet ve Yapay Zekâ (GT-CYBERJUST) tarafından, yürütülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda,  her iki yılda bir  “Avrupa Yargı Sistemleri CEPEJ Değerlendirme Raporu” adı altında yayımlanan raporun 2022 verilerine dayalı olarak hazırlanan 2024 versiyonunun taslağı katılımcıların değerlendirmesine sunulmuştur. Ülkemizin de aralarında olduğu Avrupa Konseyi üye ülkelerinin yargı sistemlerini belirli yönlerden değerlendiren ve istatistiksel verilerinin karşılaştırmalı analizini içeren raporun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulduktan sonra Ekim ayında yayımlanması planlanmaktadır.


Toplantıda ayrıca, CEPEJ’in 2023 Faaliyet Raporu değerlendirilmiş, Avrupa Konseyinin kabul ettiği yapay zeka (AI) sistemlerinin kullanımında insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasi yasal standartlarına saygı gösterilmesini sağlamayı amaçlayan ilk uluslararası yasal olarak bağlayıcı sözleşme niteliğindeki Yapay Zeka ve İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne İlişkin Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi (Council of Europe Framework Convention on artificial intelligence and human rights, democracy, and the rule of law), Yargı Sistemleri ve Çevrelerinde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Avrupa Etik Şartı (European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment) ile birlikte ele alınmış ve 2024 yılı Eylül ayında ülkelerin imzasına açılacak olan Çerçeve Sözleşme’nin yargı alanına uygulanabilirliği tartışılmıştır. 


Gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla 42. CEPEJ Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.
 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.