Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 33. Genel Kurul Toplantısı

Avrupa Konseyi bünyesinde 2002 yılında kurulan ve Konsey üyesi ülkelerin adalet sistemlerini incelemek için düzenli bir süreç öngörmekte olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) 33. Genel Kurul Toplantısı Fransa/Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Öncesinde, 04 Aralık 2019 tarihinde ise, CPEJ Uygulama Rehberinin 10.Yıl Etkinliği kapsamında, CEPEJ ve CEPEJ etkinliklerine daimi gözlemci sıfatıyla katılan uluslararası kuruluşlardan olan UIHJ (Yargı Görevlileri Uluslararası Birliği) tarafından “Digital Varlıklar, Uygulama ve Geleceği” ana temasıyla bir “Forum” düzenlenmiştir. Anılan etkinliklere, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi sayın Zeki Uysal katılmıştır.

4 Aralık’ta düzenlenen Forumun açılış konuşmaları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü sayın Christophe Poirel, CEPEJ Başkanı sayın Ramin Gurbanov ve UIHJ Başkanı sayın Marc Schmitz tarafından yapılmıştır. Forum kapsamında, CEPEJ’in 2009 yılında kabul ettiği ve Konsey üyesi ülkeler açısından bağlayıcı bir nitelik taşımayan “Uygulama Rehberi” ile ilgili farkındalığın artırılması, mahkeme kararlarının uygulanması ve algoritma, yapay zeka-temel haklar-etik ile yapay zekanın adalet sisteminde uygulanması noktasında yaşanabilecek zorluklar gibi konular hakkında çeşitli sunumlar yapılmıştır.

5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısına Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelen temsilcilerin yanı sıra Avrupa İdari Yargı Hâkimleri Birliği (AEAJ), Avrupa Birliği Barolar ve Hukuk Toplumları Kurulu (CCBE), Avrupa Hâkimler Birliği (EAJ), Uluslararası Yargı Görevlileri Birliği (UIHJ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE), Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de gözlemci olarak katılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin resmi gündem kapsamında, CEPEJ’in “2020-2021 yılları Aktivite Programı” kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, CEPEJ tarafından hazırlanan “Terminoloji Sözlüğü” kabul edilmiş, Konsey üyesi ülkelerde devam eden işbirliği programları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, CEPEJ bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Adaletin Kalitesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-QUAL), Adalet Sistemlerinin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EVAL), Yargıda Zaman Yönetimi Çalışma Grubu (Saturn Merkezi) ve Arabuluculuk Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-MED) yaptıkları sunumlarla devam eden çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

Bir sonraki toplantı olan 34. Genel Kurul Toplantısının, 11-12 Haziran 2020 tarihlerinde Fransa/Paris’te düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından CEPEJ Başkanı sayın Ramin Gurbanov tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmasıyla CEPEJ 33. Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.