Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Ankara ve İstanbul İle Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

  

ANKARA VE İSTANBUL İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

         

 

Ankara ve İstanbul ile Bölge Adliye Mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/05/2017 tarihli ve 778 - 779 sayılı kararları ile sonuçlandırılmıştır.

Müstemir yetkileri belirlenmeyen diğer hâkimlerin müstemir yetki, yeniden inceleme ile tevziye yönelik diğer talepleri daha sonra yapılacak olan yetki çalışmasında karara bağlanacaktır. Ayrıca hâkim yetkilendirilmeyen mahkemelere kura ataması ile planlama yapılacaktır. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 26 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

Ankara ve İstanbul Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.