Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesinin dördüncü fıkrasının, "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, hukuk ve ceza dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 15/11/2019 tarihli ve 1358 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede; Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin iş bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmış, diğer bölge adliye mahkemelerinin iş bölümlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bölge Adliye Mahkemelerinin belirlenen yeni iş bölümlerinin 25 Kasım 2019 tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Ankara ve Bursa Bölge adliye mahkemelerine ilişkin iş bölümü kararları ekte yer almakta olup, yeni iş bölümü kararlarının meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

EKİ:

1- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.