Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Akademisyenler İle İstişare Toplantısı

Yargının Etkinliği Bürosunun faaliyetlerine akademik bakış açısını yansıtabilmek, geçmiş saha tecrübelerinden yararlanmak ve ileride yapılması planlanan faaliyetlerde bilimselliği esas alabilmek amaçlarıyla 27.04.2023 tarihinde HSK 1. Kat toplantı salonunda akademisyenler ile bir istişare toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya HEGEM Vakfı Başkanı Sayın Adem SOLAK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Yahya Mustafa KESKİN, Bursa Teknik Üniversitesinden (İstatistikçi) Doç. Dr. Sayın Ömer BİLEN ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği adına Tetkik Hâkimi Sayın Emine Burcu GÜLERSOY katılım sağlamışlardır.

Ulusal ve uluslararası alandaki yargıyı ilgilendiren akademik çalışmalar konusunda görüşlerin ele alındığı toplantıda, eğitim alanı başta olmak üzere yargının etkinliğini artırmaya yönelik işbirliği yapılabilecek diğer alanlar üzerinde de istişarelerde bulunulmuştur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.