Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 26.03.2021 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde ekte gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi, yeniden inceleme talebi reddedilenler iseİtiraz Talebiolarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Saygıyla duyurulur.

 

 

Ekleri:

Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin Müstemir Yetki Kararı

1.Bölgeye İlişkin Müstemir Yetki Kararı

2. Bölgeye İlişkin Müstemir Yetki Kararı

3, 4 ve 5. Bölgelere İlişkin Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.