Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

 

Bölge adliye mahkemeleri ile 2, 3, 4 ve 5. bölge adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Birinci bölge adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, 30/11/2018 tarihine kadar ilan edilmesi plânlanmaktadır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-4’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

1-Bölge Adliye Mahkemeleri Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerine İlişkin Karar

2-İkinci Bölge Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerine İlişkin Karar

3-Üç, Dört ve Beşinci Bölge Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerine İlişkin Karar

4-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.