Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

ADLİ YARGI HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2017-2021 stratejik planında yer alan “Hâkimlik ve Savcılık teminatını güçlendirmek ve yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak” amaçları doğrultusunda;

Adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin ilan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak; adli yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin varsa müstemir yetkiye ilişkin taleplerini EK 1’de gösterilen yönteme uygun olarak, UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle, 19/03/2018 tarihinde kura ile ataması yapılan adli yargı hâkimlerinin ise EK 2’de bulunan link üzerinden kurulumuz tarafından cep telefonlarına gönderilen şifrenin girilmesi suretiyle yetki taleplerini 23 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Talepler gönderildikten sonra taslakların basılacak olması nedeniyle, bu tarihten sonra müstemir yetkiye ilişkin gönderilecek talepler dikkate alınamayacaktır.

UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranından talepte bulunacak meslektaşlarımızın talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin “Atama sonrası talep”, “Müstemir yetkiye ilaveten talep”, “Müstemir yetkinin kaldırılması talebi”, “Yeniden inceleme talebi”, “İtiraz talebi” vb.) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi   

2- 19/03/2018 Kura Kararnamesi ile Atanan Adli Yargı Hâkimlerine İlişkin Yetki Talep Ekranı

  

 

İrtibat:
Müstemir Yetki Şube Müdürü
Zekeriya Kiraz
Dahili : 0312 204 13 92

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.