Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Yıllık İzinlerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

 

DUYURU

 

 

01 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, mevcut iş ve kadro durumu ile hizmetin aksatılmadan yürütülmesi hususları göz önünde bulundurularak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarınca yapılacak değerlendirme sonucunda talebi uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları gönderilecek olup, 

Bu kapsamda, 01 Ağustos 2016 tarihinden önce yıllık izin talebinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerini yenilemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 


Bilgin BAŞARAN
Hâkim      
Genel Sekreter

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.