Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adli ve İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimine İlişkin Ek Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adli ve İdari Yargı 2020 yılı Ana Kararnamelerine ilişkin takvim 28 Şubat 2020 tarihinde ilan edilmiş olup, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar dikkate alınarak, daha önce duyurulan Prensipler doğrultusunda, Kararname ve Müstemir Yetkiye ilişkin takvimin güncellenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

 

Bu kapsamda, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamelerinin 15 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkilerinin 3 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar, adli yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkilerinin ise 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek 1 ve 2’de açıklanmıştır.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

Ek-1: Adli Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetkiye İlişkin Güncellenen Takvim

Ek-2: İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetkiye İlişkin Güncellenen Takvim

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.