Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adlî ve İdarî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Taleplerine Yönelik Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adlî ve İdarî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin yeniden inceleme talepleri, 17 Haziran 2019 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, ilgililer yeniden inceleme sonuçlarını ekte yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Kararname ile atamaya tabi olmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmadığından, bu kapsamda olup yeniden inceleme talebi gönderenlere ilişkin sorgulama ekranında, kayıtlarının olmadığına ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

Öte yandan; Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olması nedeniyle, Adlî ve İdarî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin duyuruda, bu mahallere atananlara atama tebligatlarının 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılması gerektiği ve yıllık ara vermede nöbetçi bırakılmalarına karar verildiği belirtilmiş ise de Adli Yargı 2019 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi uyarınca, 17 Temmuz 2019 tarihine kadar müstemir yetki çalışmaları tamamlanarak ilan edileceğinden, müstemir yetki çatışması yaşanmaması amacıyla;

a) Adı geçen mahallere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ve bölge adliye mahkemesi başkanı olarak atananlara atama emirlerinin 20 Haziran 2019 tarihinde yapılarak ayrılışlarının bu tarihte sağlanması,

b) Bu mahallere ataması yapılan diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ise atama emirlerinin yine 20 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ancak tebliğ ve ayrılışlarının 01 - 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılması,

c) Söz konusu mahkemelerin 02 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olması nedeniyle bu mahallere atanan bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ve bölge adliye mahkemesi başkanı dışında kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tamamının yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görüldüğünden 20 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

Saygıyla duyurulur.

 

 

EK: 1- Adlî Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı

EK: 2- İdarî Yargı Yeniden İnceleme Sonuçları Sorgulama Ekranı

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.