Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Adlî ve İdarî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin İtiraz Taleplerine Yönelik Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, Adlî ve İdarî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin itiraz talepleri, 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

İlgililer itiraz sonuçlarını ekte yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

 EK: 1- Adlî Yargı İtiraz Sonuçları Sorgulama Ekranı

 EK: 2- İdarî Yargı İtiraz Sonuçları Sorgulama Ekranı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.