Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adalet Bakanı Ve HSK Başkanı Sayın Abdulhamit GÜL’ün 2017- 2018 Adlî Yıl Açılışı Münasebetiyle Kamuoyuna Mesajı

ADALET BAKANI SAYIN ABDULHAMİT GÜL’ÜN

2017- 2018 ADLÎ YIL AÇILIŞI MÜNASEBETİYLE KAMUOYUNA MESAJI

 

Saygıdeğer Yargı Mensupları,
Adalet Teşkilatının Kıymetli Çalışanları,
Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

 

1 Eylül 2017 itibariyle karşıladığımız Yeni Adli Yılın ülkemize, milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yeni çalışma döneminde, adaletin tecellisi için büyük bir azim ve özveri gösteren hâkim ve savcılarımıza, yüksek yargı organlarının değerli üyelerine, adli ve idari personelimiz ile yargının kurucu unsurları arasında yer alan avukatlarımıza başarılar diliyorum.

Bu vesileyle adalet meşalesini cesaretle taşırken, görevleri başında vefat eden veya şehit edilen yargı ve teşkilat mensuplarımızı rahmetle, minnetle anıyor, onların emanetlerine sahip çıkmayı bir namus borcu gören meslektaşlarına da takdir ve şükranlarımı sunuyorum.

Öncelikle millet egemenliği üzerinde bir tahakküm, bir vesayet kurma hevesini de aşarak, topyekün bir esaret girişimine dönüşen 15 Temmuz hain kalkışmasına karşı büyük bir hızla harekete geçen yargı teşkilatımıza, milletimizin ve devletimizin hukukuna sahip çıkmada gösterdiği kararlılık sebebiyle şükranlarımı sunmayı bir görev sayıyorum.

Bu esaret girişimine canları pahasına direnen, o karanlık ihanet gecesini aydınlık bir sabaha dönüştüren, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla iradesine, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkan milletimize de minnettarlığımızı ifade ediyorum. Vatanımız, geleceğimiz ve ülkemizin bekası için canlarını veren tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

İstiklalimizi ve istikbalimizi hedef alan bu hainler, inanıyorum ki en kısa zamanda milletimizin gönlünde olduğu gibi Yüce Türk Adaleti önünde de hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır.

 

Değerli Yargı Mensupları, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım;

Birlik ve bekamızın, güvenlik ve özgürlüklerin, hak ve adaletin en güçlü teminatı hızlı ve etkin işleyen yargı sistemimizdir. Hukuku, ölçülebilir bir değer haline getiren yargı sistemimizi, insana hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmak ve doğru işlemesini sağlamak, hepimizin ortak gayesidir.

Tarihi tecrübelerle sabittir ki yargı erki, toplumdaki ihtilafların tek elden çözümünü sağlayan hakemlik vasfını koruyabildiği ölçüde toplumsal barış, huzur ve ilerlemenin itici gücü olmuş, bu vasfından uzaklaştığı ölçüde ise sosyal ve siyasal çatışmaların tarafı, hatta sebebi ve kaynağı haline gelmiştir.

Milletimiz yargının hakemlik vasfını kaybederek ideolojik bir aygıta dönüştüğünde, adalet terazisinin nasıl şaştığını; 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta görmüş, yaşamıştır. Çok daha vahimi ise 17-25 Aralık darbe girişiminde görüldüğü üzere, cüppelerini örgüt rütbelerini gizleme aracı kılan, temel karakteri yalan, iftira ve kumpas olan bir örgütün mensuplarının yargıda varlık göstermesi olmuştur.

Bireysel aklı ve vicdanı pusula olarak kendisine yetmeyenler, istikameti başkalarından alarak adalet mekanizmasını araçsallaştırmış ve bizzat kendi varlık nedenine yabancılaşmıştır. Geçmişteki bazı yargısal karar ve tasarrufların, hukuk dışı amaç ve tasavvurlarla birlikte anılması sistemin üzerine düşen en büyük gölge, sistemin meşruiyetini kemiren büyük bir tehlike olmuştur.

Hâlbuki Türk Yargısı, hiç kimseden emir ve talimat almaz, gücünü ve meşruiyetini sadece ve sadece adına karar verdiği Türk Milletinden alır. Türk Yargısı içinde illegal yapılanmalara asla izin verilmez.

Diğer yandan son dönemde bazı çevrelerin; yalan ve iftira ile milletimizin nezdinde yargıya duyulan güveni zedelemeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Milletimizin adalete olan inanç ve itimadını yıpratmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor. Her ne surette olursa olsun bu tür algı operasyonlarına müsaade etmeyecek, hâkimlerimizin, savcılarımızın ve adli teşkilatımızın itibarını, hak ve hukukunu her zaman ve her zeminde korumayı sürdüreceğiz.

 

Değerli Yargı Mensupları, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım;

Yeni adli yılda, yargı sistemimizin geride bıraktığımız dönemlere nazaran daha hızlı ve etkin çalışması amacıyla birçok iyileştirici uygulama ve önlemler üzerinde çalışıyoruz. Hakkını arayan vatandaşlarımız için yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimizdir. Nitekim hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve adalet sisteminin güçlenmesi doğrultusunda son 16 yılda birçok önemli reformu hayata geçirdik.

Bu kapsamda işkenceye sıfır tolerans anlayışı, çocuk haklarının geliştirilmesi, kişisel verilerin korunması, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu ile idarenin demokratik denetimi, bilgi edinme hakkı, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yeniden yapılandırılması, askerî yargı ayrımına son verilmesi, bilirkişilik kurumunun ıslahı, lekelenmeme hakkının güçlendirilmesi, alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilip çeşitlendirilmesi; istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi gibi birçok yenilik ve iyileştirmeye imza attık; milletimizin hakkını aradığı yeni ve modern adliye binalarını inşa ettik ve pekçok konuda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Adalet sisteminin etkin işleyişine yönelik reform çabalarımızı, bundan sonra da artan bir tempoyla sürdüreceğiz.

Bu çerçevede; vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması, kişi hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi, uzun süren yargılamaların son bulması, mevzuat altyapısının güncel ve ihtiyaca cevap veren bir perspektifle gözden geçirilmesi, fiziki ve teknik alt yapının daha da güçlendirilmesi, performans ve verimlilik odaklı bir sistem geliştirilmesi gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına 16 Nisan halkoylamasıyla gerçekleştirilen Anayasa değişikliği yargı sistemi açısından da en önemli reformlardan biri olarak tarihe geçmiştir.16 Nisan halkoylaması sonucu milletimizin iradesiyle yürürlüğe konan Anayasa değişikliğine yönelik uyum düzenlemeleri de önümüzdeki çalışma dönemimizin öncelikleri arasındadır.

Yeni dönemde yüz bin kişi başına düşen hâkim ve savcı sayısı oranımızı yükselteceğiz. Hâkim ve savcı sayımızdaki artışı, altyapı ve sürekli eğitim anlayışıyla destekleyeceğiz. Adliye binalarını yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Milletimizin adalet sistemine duyduğu güveni pekiştirecek adımları ve vatandaş odaklı uygulamaları artıracağız.

 

Değerli Yargı Mensupları, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım;

Yargı camiamızdan beklentimiz, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesini meşru sınırlar içinde yürüten aziz milletimizin bir tek ferdinin dahi adaletsizlik hissine kapılmaması için gösterdiği titizlik ve gayreti, Yeni Adli Yılda da sürdürmesidir.

Adalet teşkilatımızın her bir mensubunun gayret, fedakârlık ve değerli katkılarıyla ülkemizi ve milletimizi daha yüksek standartlara sahip bir hukuk ve adalet sistemine kavuşturacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan bütün yargı mensuplarımızın, adliye ve cezaevi personelimiz ile avukatlarımızın yeni Adli Yılını tebrik ediyor, teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

 

  Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.