Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Projeler

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, kurum kültürünün alt bileşenlerinden “Değişime Açıklık” ilkesi gereğince ulusal ve uluslararası değişimleri yakından takip ederek risk yönetimi çerçevesinde konumlanmaktadır. Temel değerlerinden olan katılımcılık ve yeniliğe açıklık ilkesi gereğince yeni fikirler ve farklı görüşlere önem verip desteklemektedir. Bu kapsamda Kurulun görev alanına giren konularda; bir yandan uluslararası kuruluşlarla projeler geliştirilmesi, uygulanması ve takibine dair idari işlemlerin yürütülmesi, bu kapsamda diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve yürütülen projelere iştirak edilmesi ile bunların uygulama ve sonuçlarının takibi işlemlerini yürütürken, diğer yandan otonom bir şekilde stratejik planda öngörülen hedeflere uygun projeleri kendi imkânları ile planlamakta ve yürütmektedir.

 

 

 

Tamamlanan Projeler

Katkı Sağlanan Projeler

Devam Eden Projeler

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.