Siber Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması Esnasında Elektronik Delillerin Ele Alınması” Konulu Çevrimiçi ÇalıştaylarA+ A-

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi (CAS II) ile  Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele amacıyla başlatılan iPROCEEDS-2 projesi ortaklığında 30 Haziran 2021 ve 07 Temmuz 2021 tarihlerinde Siber Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması Esnasında Elektronik Delillerin Ele Alınması” konulu çevrimiçi çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2021  tarihinde düzenlenen çalıştaya Tetkik Hakimi Yunus Emre YUMUŞAKBAŞ, 07 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen çalıştaya ise Tetkik Hakimi Fatih KURTOĞLU tarafında katılım sağlanmıştır

Çalıştayda; ilk derece mahkemesi hakimleri, Cumhuriyet savcıları, BAM hakimleri, akademisyenler ve yabancı uzmanların yanı sıra Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, BTK, BDDK, TBB, TCHD, Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temsilciler de yer almıştır. 

Çalıştayda özetle;

==> Siber suçlarda fiziki ve elektronik deliller, özellikleri. Avrupa Konseyi ile geliştirilen Elektronik Delil Kılavuzu’na dair bazı önemli hususlar,

==> Siber suçlarda fiziki ve elektronik delillerin toplanması ve işlenmesine ilişkin kurallar ve iyi uygulama örnekleri,

==> Siber suçlarda fiziki ve elektronik deliller hakkında ulusal yaklaşım, ilgili hususlar. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki işler,

==> Siber suçlarla mücadelede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) rolü,

==> Siber suç ile ilgili adli faaliyetin hazırlanması (bina arama, yakalama), sorumlu savcılık ve kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun sağlanması, ilgili faaliyete dair resmi belgeler hazırlanırken dikkat edilecek hususlar,

==> Ceza yargılamasında elektronik veri toplanırken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri doğrultusunda adil yargılama ve mahremiyetin temini konularına değinilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016