Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi Heyetinin Kurulumuzu ZiyaretiA+ A-

Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarının İcrası Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Clare Ovey, aynı dairede görevli hukukçular Sayın Işık Batmaz ve Sayın Suat Uzun’dan oluşan heyet 09 Ocak 2020 tarihinde Kurulumuza çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Misafir heyet Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Sayın Seyfi Han’ın başkanlığında Kurulumuz Tetkik Hâkimleri Sayın Hüseyin Cem Eren, Sayın Yunus Emre Yumuşakbaş ve Sayın Veli Ünal’dan oluşan heyetimizce kabul edilmiştir.

Toplantı kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve görevleri hakkında genel bir sunum yapıldıktan sonra Genel Sekreterimiz Sayın Seyfi Han tarafından misafir heyetin sorularına detaylı cevaplar verilmiştir.

Mahkeme kararlarının yeterli gerekçeyle yazılması hususunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından teftiş, terfi, meslek içi eğitim alanlarına yönelik olarak son dönemde yapılan çalışmaların misafir heyet tarafından olumlu karşılandığı vurgulandıktan ve çalışmalara ilişkin Kurulumuz bilgilendirme kitapçığı misafir heyete sunulduktan sonra toplantı sona ermiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016