Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
8 No'lu Alt Komite Toplantısı Çevrimiçi İcra Edildi

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, 11 Nisan 2000 tarihinde 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla, katılım ortaklığının öncelikleri ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeyi izlemek amacıyla, Ortaklık Komitesine bağlı, karar almaya yetkisi olmayan 8 tane alt komite oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 8 No’lu Alt Komite olan “Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Paranın Aklanması” başlıklı alt komitenin konuları, gümrük işbirliği, vergilendirme, karapara aklamanın önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele, uluslararası koruma, göç, dış sınırlar, vize, adli işbirliği ve mali kontrol olarak belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda, “Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Paranın Aklanması” konulu 8 No'lu Alt Komite'nin 16. Toplantısı, 24-25 Şubat 2021  tarihlerinde Dış İşleri Bakanlığı organizasyonunda ve ilgili kamu kurumları ve kuruluşlarının katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

8 No’lu Alt Komite Toplantısı ile Adalet Bakanlığı temsilcileriyle yapılan ön hazırlık toplantısına Kurulumuz adına Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Mehmet Emre Sarıyıldız tarafından katılım sağlanmıştır.

 

8 No’lu Alt Komite Toplantısında, Ülkemizin AB’ye katılım süreci çerçevesinde, 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları ve ayrıca, 16. Vergilendirme ile 32. Mali Kontrol fasılları kapsamında yer alan konular ele alınmıştır. Toplantıda yargı sistemi, temel haklar, göç ve sınır yönetimi, vize politikası, örgütlü suçlarla mücadele, polis işbirliği, terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele, mali kontrol ve vergilendirme konularında ülkemizde ve AB’de kaydedilen güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

Bu çerçevede, söz konusu toplantıda Kurulumuzu ilgilendiren konu başlıklarında gerekli bilgilendirmeler yapılmış, ayrıca toplantıdaki süre kısıtı sebebiyle ayrıntılı bilgi ve istatistiklerin yazılı olarak sağlanması hususunda mutabık kalınmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.