Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
7-11 Temmuz 2014 Tarihleri Arasında AİHM'e Düzenlenen Çalışma Ziyareti

  7-11 Temmuz 2014 Tarihleri Arasında AİHM’e Düzenlenen Çalışma Ziyareti  

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” uygulamaları kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) 7-11 Temmuz 2014 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyarete Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görev yapan toplam 37 Hakim katılmış, heyete ayrıca HSYK Üyeleri Sn. Ahmet KARAYİĞİT ve Sn. Z.Nilgün HACIMAHMUTOĞLU ile HSYK Genel Sekreter Yardımcıları Sn. İbrahim PEKTAŞ, Sn. Serdar MUTTA ve HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Şaban KAZDAL eşlik etmiştir.

Söz konusu ziyaretin amacı, öncelikle ziyarete katılanlara Mahkeme’nin işleyişi ve çalışma usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri hakkında bilgi verilmesi, AİHM hukukunda adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı hususlarında Mahkeme’nin bakış açısının Mahkeme’de görevli uzman hukukçular tarafından aktarılması ve başta Filtraj bölümü olmak üzere Mahkemenin çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.

Heyet, 9 Temmuz 2014 tarihinde AİHM Büyük Daire önünde görülmekte olan “Delfi v. Estonya” davasının duruşmasını izlemiştir.

 

Heyetin onuruna Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilcilikte görevli Büyükelçi Vekili sayın Nilgün ERDEM ARI tarafından 9 Temmuz 2014 günü akşamında resepsiyon verilmiştir.

10 Temmuz 2014 tarihinde ise, Mahkeme’nin Türk Bölümünde çalışan uzman hukukçular sayın Ali BAHADIR, Hüseyin HEZER, Mehmet ARI ve Şerif YILMAZ ile Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Bakanlığı Müşaviri Harun SAĞLAM tarafından yukarıda belirtilen konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Heyet çalışmalarını tamamladıktan sonra 11 Temmuz 2014 günü yurda dönmüştür.

    
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.